Projektiranje gradbenih konstrukcij

 

Strokovno znanje, izkušnje in kakovostne storitve nam omogočajo izdelavo projektne dokumentacije v skladu z zakonodajo in tehničnimi predpisi.
 
Nudimo celostno storitev projektiranja, kar zajema urbanistično preverbo lokacije, izdelavo idejne zasnove objekta do priprave vseh vrst projektne in tehnične dokumentacije, vodimo tudi upravni postopek do pridobitve gradbenega dovoljenja.
 
Projektno dokumentacijo izdelujemo tako za klasično grajene objekte kot za montažne in nizkoenergetske objekte.
 
Nudimo vam tudi načrtovanje preureditve obstoječih objektov v obliki izmer, posnetkov obstoječih stanj, načrtov rušenja in načrtov dozidav ali adaptacij.