Poslovni objekti

 

Za poslovne objekte naročniku izdelamo projektno dokumentacijo od idejne zasnove do gradbenega dovoljenja z vodenjem upravnega postopka. 
 
Nudimo projektno in tehnično dokumentacijo, katere sestavni del so:

 

  • Idejna zasnova (IDZ) 
  • Idejni projekt (IDP) 
  • Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) 
  • Projekt za izvedbo (PZI) 
  • Projekt izvedenih del (PID)