Podzemne zbiralnice odpadkov

  

Izdelujemo projekte podzemnih zbiralnic za ločeno zbiranje komunalnih odpadkov. Naš naročnik je podjetje PUZ d.o.o.