PO stavbnih zemljišč

 

Izdelujemo programe komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč za celotne občine in območja, ki se urejajo z občinskimi lokacijskimi načrti.
 
Na podlagi izdelanih programov opremljanja stavbnih zemljišč izračunavamo komunalni prispevek za celotne občine, zaključena naselja in industrijske cone. V dogovoru s posamezno občino lahko izdajamo investitorjem odmerne odločbe za komunalni prispevek.