Kanalizacija

 

Projektiramo kanalizacijska omrežja, odvodnjavanja prometnic ter manipulativnih površin ter hišne priključke. Izdelamo tudi projekte malih čistilnih naprav.