Inženiring

 

Poleg arhitekturnega in urbanističnega dela projekta vam priskrbimo tudi ostale načrte, ki so potrebni za pridobitev gradbenega dovoljenja. Z našimi podizvajalci vam izdelamo načrt električnih inštalacij in električne opreme, načrt strojnih instalacij, načrt gradbenih konstrukcij - statični izračun, itd...
 
K projektni in tehnični dokumentaciji nudimo tudi izdelavo posameznih načrtov, študij in elaboratov kot npr. dokazilo o zanesljivosti objekta, gradbena fizika, izkaz požarne varnosti, geološko geomehansko poročilo, itd…
 
Pri projektih za pridobitev gradbenega dovoljenja v imenu naročnika pridobivamo tudi geodetske posnetke, lokacijske informacije in projektne pogoje ter soglasja.