Bazne postaje

 

Izdelujemo projekte baznih postaj mobilne telefonije. Naš največji naročnik je podjetje Tušmobil d.o.o.